2 % Z DANE

  Vážený obchodný partneri, priatelia, kolegovia, ......

  Touto cestou Vás chcem osloviť aj tento rok s požiadavkou

  o pomoc pre našu športovú federáciu AWPC - Slovakia.  

 


  Vzhľadom na to, že sa blíži termín, kedy každý z nás môže rozhodnúť, kam poputujú jeho 2% dane ..... ....a komu v tomto roku pomôžu v jeho činnosti, dovoľujem si upozorniť na tlačivá a identifikačné údaje, potrebné na realizáciu tohoto kroku, ktoré si môžete stiahnuť na konci tejto výzvy.V prípade, že nám chcete pomôcť a potrebujete radu, ako postupovať, kontaktujte nás prosím.


Finančné prostriedky, ktoré získame cestou 2% daní v roku 2018 budú použité na podporu rozvoja školskej športovej súťaže "Silový päťboj žiakov stredných škôl", na podporu organizátorov športových súťaží v silovom trojboji  tlaku na lavičke, organizovaných na území SR v druhej polovici roka 2019 ako aj na podporu účasti pretekárov v dorasteneckých a juniorských kategóriách na Majstrovstvá sveta 2019 v USA.

 

V roku 2009 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.571,79 €

V roku 2010 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.806,60 €

V roku 2011 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.391,36 €

V roku 2012 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:    2.115,56 €

V roku 2013 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:    1.514,08 €

V roku 2014 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:    2.606,48 €

V roku 2015 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:       454,77 €

V roku 2016 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:       456,74 €

V roku 2017 sme v dôsledku nezaregistrovania nezískali žiadne finančné prostriedky.

 

Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v minulom roku rozhodli touto formou našej federácii pomôcť.

Ďakujeme

Rudolf Siska
viceprezident AWPC - Slovakia

Matúš Albert

prezident AWPC - Slovakia 

 


Dokumenty na stiahnutie:

Identifikačné údaje .. TU   -  údaje potrebné na daňové priznanie, ktoré podáva firma

2%, alebo 3 %  z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

ZAMESTNANEC – používa

VYHLÁSENIE ... TU

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE .. TU 

 

FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

 

PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora