Podmienky účasti členov AWPC-Slovakia na ME a MS

POZOR !!!

Z dôvodu zefektívnenia práce s mládežou a efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov v rámci federácie AWPC - Slovakia sa Výkonný Výbor rozhodol v roku 2015 nepreplácať pretekárom žiadne náhrady vyplývajúce z dosahovaných výsledkov.  

Rušia sa preto od 01.02.2015 LIMITY a povinnosť ich plnenia.

Z toho vyplýva, že na šampionátoch federácie WUAP ( WUAP Majstrovstvá Európy, WUAP Majstrovstvá sveta a WUAP World cup) sa môžu zúčastniť všetci pretekári, ktorí splnia predpísané podmienky určené organizátorom. 

Vzhľadom na to, že vedenie federácie WUAP prijalo na svojom zasadnutí počas Majstrovstiev sveta 2015 záväzok o podpore národných zástupcov - jednotlivých národných federácií alebo osôb, zastupujúcich WUAP v jednotlivých krajinách, prijala aj AWPC - Slovakia nasledovné opatrenia:

- prihlášku na WUAP Majstrovstvá Európy, WUAP Majstrovstvá sveta a WUAP World cup môže organizátorom zaslať iba poverená osoba z AWPC - Slovakia. Iná prihláška organizátorom nebude akceptovaná.

- zároveň aj štartovné v požadovanej výške môže organizátorom zaslať iba poverená osoba z AWPC - Slovakia. Iná platba organizátorom nebude akceptovaná. Štartovné musí byť zaslané organizátorovi v termíne určenom v prihláške. 

- Podľa pravidiel WUAP nie je možná nominácia pretekára po uzávierke prihlášok. Taktiež nie je možná platba štartovného po termíne určenom organizátorom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Výkonný Výbor AWPC - Slovakia prijal nasledovné pravidlá: 

- prihlášky na podujatia WUAP budú zasielané vo vopred určenom termíne (na stránke AWPC - Slovakia) mailom prezidentovi AWPC - Slovakia Matúšovi Albertovi, ktorý po sumarizácii prihlášok tieto odošle organizátorom podujatia najneskôr v deň uzávierky prihlášok.

- štartovné vo výške určenej organizátorom budú zasielané vo vopred určenom termíne (na stránke AWPC - Slovakia) na účet AWPC - Slovakia. Kontrolu zaplatenia štartovného, jeho sumarizáciu a následné zaslanie organizátorom podujatia zabezpečí viceprezident AWPC - Slovakia Rudolf Siska po konzultácii s prezidentom AWPC - Slovakia.

- Dôležité upozornenie !!!

- Pre členov AWPC - Slovakia bude platiť vždy výška štartovného stanovená organizátorom podujatia.

- Všetci pretekári, ktorí sa budú chcieť zúčastniť WUAP šampionátov a nie sú v príslušnom roku registrovaní v AWPC - Slovakia, zaplatia na účet federácie spolu so štartovným za každý štart vždy 5 € manipulačný poplatok

 

Zmeny schválil Výkonný výbor AWPC - Slovakia dňa 10.01.2015 a 29.01.2015 
 

Od 1.1.2010 schválila svetová federácia WUAP minimálne limity (minimálne prvé pokusy nahlásené na súťaži pre kategórie Open a Submaster) pre Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Sveta

Od 1.3.2015 boli schválené svetovou federáciou WUAP minimálne limity (minimálne prvé pokusy nahlásené na súťaži pre kategórie Open a Submaster) pre Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Sveta aj v kategórii RAW.

 

Minimálne limity RAW / EQ [.pdf]

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk