Dôležité informácie pre členov a organizátorov súťaží

EXTRA Informácia pre členov

- Dôležitá informácia pre všetkých powerlifterov a bencherov na Slovensku

- Od 1.1.2011 majú všetci pretekári (okrem členov SAKFST - Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja) možnosť registrácie súčasne vo federácii AWPC - Slovakia (WUAP), v asociácii SAST (GPC)a taktiež vo federácii Powerlifting WPC Slovakia.

- Pretekári, ktorí splnia  podmienky registrácie v jednotlivých federáciách majú práva aj povinnosti príslušnej federácie.

- Žiadna zo svetových federácií (WUAP - GPC - WPC) nebude prezentovaná pre pretekárov s viacnásobným členstvom ako prioritná

- AWPC - Slovakia, SAST a Powerlifting WPC Slovakia sa budú snažiť o koordináciu svojich súťažných kalendárov, aby jednotlivé podujatia nekolidovali a pretekári s viacnásobným členstvom mali možnosť účasti na ich podujatiach (termíny medzinárodných podujatí "ME a MSveta" podliehajú schvaľovaniu organizátorov a vedenia svetových federácií..)

 

Informácia pre členov AWPC - Slovakia

Výkonný výbor AWPC - Slovakia navrhol a schválil na rok 2016 nasledujúcu výšku registračných poplatkov:

Výška členského poplatku oddielu :  25 EUR        (oproti roku 2014 je tak ako v roku 2015 poplatok znížený o 10 €)

Výška členského poplatku člena :    10 EUR         (oproti roku 2014 je tak ako v roku 2015 poplatok znížený o 5 €)

Termín zaplatenia členského: najneskôr do 15. februára 2016

 

Údaje potrebné k bankovému prevodu platby členského nájdete TU..

Do správy pre prijímateľa je potrebné napísať: členské do AWPC na rok 2016 (prípadne aj počet členov)

Vzhľadom na to, že v databáze členov z minulých rokov máme všetky potrebné údaje, žiadam predsedov klubov, aby zaslali opätovnú registráciu svojich členov mailom. V registrácii stačí uviesť mená a priezviská prihlásených pretekárov.

V prípade, že prihlasuje klub nového člena, je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

Meno, priezvisko, dátum narodenia

 

Individuálny členovia registrovaní v minulosti pošlú opätovnú registráciu taktiež mailom, stačí uviesť meno a priezvisko.

Nový individuálny členovia uvedú v maili nasledujúce údaje:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefonický kontakt, mailový kontakt

 

 

Informácia pre organizátorov súťaží

 

 

Manuál pre organizátorov medzinárodných súťaží WUAP

 

WUAP si získala dobré meno v organizovaní kvalitných pretekov. Na zachovanie vysokého štandardu pretekov slúži tento manuál. Ide teda o sumár minimálnych požiadaviek na organizovanie medzinárodných pretekov WUAP.

 

1. Pódium:

Pódium musí mať hladký a nešmykľavý povrch. Presný popis pódia (rozmery, ...) sú uvedené v pravidlách WUAP. Vedľa pódia sa musí nachádzať elektrické rozhodovacie zariadenie. Rozhodovanie pomocou zástaviek, farebných kariet alebo iné je možné iba ako provizórne riešenie (v prípade výpadku elektriny, atď.)

 

Nasledujúce „vybavenie“ musí byť na pódiu:

 • Monolift,
 • Lavica na benchpress,
 • Zariadenie na nakladanie činky na mŕtvy ťah.

 

Na pódiu musia byť nasledujúce kotúče (prevážené a schválené WUAP):

 • 2 x 1,25 kg
 • 2 x 2,5 kg
 • 2 x 5 kg
 • 2 x 10 kg
 • 2 x 15 kg
 • 2 x 20 kg
 • 2 x 25 kg (optimálne viac ako 16 x (tenké 25 kg kotúče))
 • 4 x 50 kg (optimálne viac ako 8 x) - môžu nahradiť primeraný počet 25 kg kotúčov

Treba brať do úvahy, že sa môžu zúčastniť pretekári s pokusmi nad 500 kg v drepe.

 

Na pódiu musia byť nasledujúce tyče:

 • 1 x tyč na drep (25 kg)
 • 1 x tyč na tlak na lavičke (20 kg)
 • 1 x tyč na mŕtvy ťah (20 kg)

Všetky tyče musia byť rovné. (Najmä je to dôležité u tyče na mŕtvy ťah)

 

Ďalšie nevyhnutné náradie, ktoré musí byť na pódiu prítomné:

 • 2 x uzávery (každý po 2,5 kg) (musia uzavrieť činku pevne a spoľahlivo.)
 • 1 x set rekordiek (obsahujúci 2 x 0,25 kg a 4 x 0,5 kg)
 • 2 x bloky pod nohy (na tlak na lavičke)
 • Drôtená kefa, handra a dezinfekčný prostriedok.

 

2. Nakladači:

Na drepy k Monoliftu je potrebných minimálne 5 nakladačov plus 1 osoba na otváranie a zatváranie Monoliftu. Organizátor musí zabezpečiť, aby všetci nakladači vedeli, čo majú robiť a čo sa od nich očakáva. Musia byť v dobrej kondícii, nakoľko na nich záleží bezpečnosť pretekárov.

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk