Nové podmienky účasti na WUAP M Európy a WUAP M Sveta

Na šampionátoch federácie WUAP ( WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta ) sa môžu zúčastniť všetci pretekári, ktorí splnia predpísané podmienky určené organizátorom. 

 

Na základe požiadaviek delegátov výročnej Konferencie AWPC – Slovakia konanej dňa 18.01.2019 boli Výkonným Výborom AWPC – Slovakia spracované a schválené nové podmienky nominácie na WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta podľa nasledovných podmienok:

- AWPC – Slovakia nominuje na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta len členov AWPC – Slovakia, ktorí splnili podmienku členstva zaplatením členského poplatku pre príslušný kalendárny rok. Výnimkou budú pretekári, ktorá sú v príslušnom kalendárnom roku registrovaní v SAST a ich členstvo potvrdí vedenie SAST.

 - AWPC – Slovakia nominuje na WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta len pretekárov, ktorí splnili nominačné kritériá účasťou na národnom šampionáte, ktorý bude označený ako nominačný v príslušnom kalendárnom roku.

- AWPC – Slovakia nominuje na WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta len pretekárov, ktorí splnia výkonnostné limity. Nominácia sa bude schvaľovať podľa dosiahnutých výkonov v aktuálnom kalendárnom roku počas nominačných pretekov.

Výkonnostné limity sú definované WUAP Minimálnymi limitmi pre kategórie Open + Submaster a AWPC – Minimálnymi limitmi pre kategórie Junior a M40-44 + M45-49.

AWPC – minimálne limity pre kategórie Junior a M40-44 + M45-49:

Muži 

EQ - 100 % TH pre tlak a  150 % TH  pre drep a mŕtvy ťah  

RAW - 80 % TH pre tlak a  120 % TH  pre drep a mŕtvy ťah

Ženy 

EQ - 70 % TH pre tlak a  110 % TH  pre drep a mŕtvy ťah

RAW - 50 % TH pre tlak a  90 % TH  pre drep a mŕtvy ťah

 

Výnimka z povinnosti nominácie na národnom šampionáte

V prípade ak má pretekár vážny dôvod (pracovný, zdravotný alebo osobný) k neúčasti na národnom šampionáte, ktorý však musí oznámiť vedeniu federácie vopred, umožní mu vedenie AWPC – Slovakia  náhradnú nomináciu na WUAP šampionáty nasledovne:

Nominácia na WUAP Majstrovstvá Európy:

- účasť na WUAP národných šampionátoch Rakúska alebo Česka.

Nominácia na WUAP Majstrovstvá sveta:

- účasť na WUAP Majstrovstvách Európy

- účasť na pohárových súťažiach AWPC – Slovakia (MAXER POWER Cup, VICTORIA Cup, Memoriál J. Gyeváta)

V prípade, ak sa pretekár nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť žiadneho nominačného preteku pre účasť na WUAP Majstrovstvá Európy, môže požiadať vedenie AWPC – Slovakia o uznanie nominácie na základe výsledkov z WUAP Majstrovstiev Európy alebo WUAP Majstrovstiev sveta v predchádzajúcom roku.  

Nominácia na WUAP Majstrovstvá sveta na základe výsledkov z predchádzajúceho roku povolená nebude.

 

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY NOMINÁCIE nájdete ........ TU

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora