Memoriál J. Gyeváta - 04.09.2021 / Galanta

Medzinárodná RAW súťaž v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu

 

PROPOZÍCIE

 

1. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Z poverenia AWPC-Slovakia – Športcentrum Arkádia Galanta

 

Termín súťaže: 04. September 2021 /sobota/

 

Miesto súťaže:

Mestská športová hala, vchod cez Športcentrum Arkádia

kpt. Nálepku 1575, Galanta

 

Kontakt: Zoltán Szelle, 00421 907 129939

 

 2. Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP

Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.

 

 3. Prihláška

Uzávierka prihlášok: 25.08.2021

 

Pretekár je povinný včas zaslať prihlášku prostredníctvom online prihlášky

 

Online prihláška ............  https://bit.ly/gyevat2021-prihlaska

 

Pretekár sa môže prihlásiť aj po uzávierke prihlášok, najneskôr však pri vážení. Každý takýto pretekár zaplatí štartovné + 10 €

 

Aktuálne prihlásení pretekári ............  https://bit.ly/gyevat2021-prihlaseni

 

4. Štartovné

- jedna disciplína : 20 €

- dve disciplíny : 30 €

 

Štartovné sa uhrádza na účet Organizátora, najneskôr do 25.08.2021

 

Názov účtu/ account name:

Banka/ Bank: Prima banka a.s.

BIC/SWIFT CODE:

IBAN CODE:  SK06 3100 0000 0042 1006 7500

 

5. Činovnící súťaže:

Riaditeľ súťaže: Zoltán Szelle

  

6. Rozhodcovia:

Hlavný rozhodca:

Matúš Albert

Postranní rozhodcovia:

 

7. Časový rozpis:

9:00 – 12:00 váženie všetkých pretekárov

 

13:00 – štart súťaže

 

18:00 vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie pretekárov

 

8. Kategórie:

Súťažiaci sa môže rozhodnúť pre štart v ktorejkoľvek disciplíne.

 

V rámci "Memoriálu Juraja Gyeváta" budú hodnotení súťažiaci zo všetkých kategórií,  ktorí absolvujú  obe disciplíny. Poradie v rámci "Memoriálu" určí získaný počet Reshelovych (McCoullough) bodov bez rozdielu kategórie.

 

Kategórie pre jednotlivé disciplíny: tlak na lavičke / mŕtvy ťah

 

Ženy / Women

Hosť / Guest

Dorastenci / Teen &  Juniori / Junior

Masters

Open

 

9. Ceny:

Medaile pre víťazov jednotlivých kategórií v prepočte na Reshlové body.

Trofeje a vecné ceny pre 3 najúspešnejších pretekárov v rámci "Memoriálu Juraja Gyeváta"

Diplomy pre všetkých účastníkov súťaže.

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora