USMERNENIE AWPC-SLOVAKIA K OPATRENIU ÚVZ SR

USMERNENIE AWPC - SLOVAKIA K OPATRENIU ÚVZ SR PRE ORGANIZOVANIE ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ

Slovenská amatérska federácia silvého trojboja (ďalej len „AWPC-Slovakia“) vydáva k Usmerneniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (OLP/4592/2020) zo dňa 03.06.2020 vo veci usporiadania hromadných športových podujatí nasledovné pokyny.

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora