Podujatie

2 % Z DANE

  Vážený obchodný partneri, priatelia, kolegovia, ......

  Touto cestou Vás chcem osloviť aj tento rok s požiadavkou

  o pomoc pre našu športovú federáciu AWPC - Slovakia.  

 

  Vzhľadom na to, že sa blíži termín, kedy každý z nás môže rozhodnúť, kam poputujú jeho 2% dane ..... ....a komu v tomto roku pomôžu v jeho činnosti, dovoľujem si upozorniť na tlačivá a identifikačné údaje, potrebné na realizáciu tohto kroku, ktoré si môžete stiahnuť na konci tejto výzvy. V prípade, že nám chcete pomôcť a potrebujete radu, ako postupovať, kontaktujte nás prosím.


Finančné prostriedky, ktoré získame cestou 2% daní v roku 2023 budú použité na podporu organizátorov športových súťaží v silovom trojboji  tlaku na lavičke, organizovaných na území SR v druhej polovici roka 2024 ako aj na podporu účasti pretekárov v dorasteneckých a juniorských kategóriách na Majstrovstvá sveta 2024 v Českej republike.

 

V roku 2009 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.571,79 €

V roku 2010 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.806,60 €

V roku 2011 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu: 1.391,36 €

V roku 2012 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:    2.115,56 €

V roku 2013 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:    1.514,08 €

V roku 2014 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:    2.606,48 €

V roku 2015 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:       454,77 €

V roku 2016 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:       456,74 €

V roku 2017 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:       661,52 €

V roku 2018 sme v dôsledku nezaregistrovania sa nezískali žiadne finančné prostriedky. 

V roku 2019 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:       2.126,74 €

V roku 2020 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:       254,15 €

V roku 2021 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:      2.889,40 €

V roku 2022 získala cestou poukázania 2 % daní naša federácia spolu:      1.566,35 €

 

Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v minulom roku rozhodli touto formou našej federácii pomôcť.

Ďakujeme

Rudolf Siska, viceprezident AWPC - Slovakia

Matúš Albert, prezident AWPC - Slovakia 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Identifikačné údaje .. TU   -  údaje potrebné na daňové priznanie, ktoré podáva firma

2%, alebo 3 %  z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

ZAMESTNANEC – používa

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ... TU 

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk