Antidoping

AWPC - Slovakia je oficiálnym zástupcom svetovej federácie WUAP na Slovensku.

Na každej súťaži (Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta) organizovanej federáciou WUAP sú pretekári testovaní na prítomnosť nedovolených látok v organizme.

Na pretekoch je testovaných minimálne 10 % štartujúcich pretekárov. 

Pretekár, ktorý má pozitívny nález je z preteku vylúčený.

Výsledok skúšky je konečný.

 

Výsledky testov vykonaných na podujatiach WUAP

Výsledky testov

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk