Podujatie

Silový päťboj stredných škôl

.

SILOVÝ  PÄŤBOJ

Súťaž žiakov stredných škôl.

MUŽI:

Družstvo tvoria 4 pretekári + 1 vedúci

ŽENY:

Ženy súťažia a sú hodnotené ako jednotlivci

 

XIII. ŽUPNÁ OPYMPIÁDA STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE

Majstrovstvá trnavského kraja

Účastníci:       Víťazné družstvá okresných kôl                                                                                                                                

Miesto a termín: 

TRNAVA,  

25.-26. 04. 2019

 

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné družstvá krajských kôl                                                                                                                                

Miesto a termín: 

TRNAVA, GAUDEAMUS IGITUR olympiáda stredoškolákov, 

09.-10. 05. 2019

 

Okresné kolá treba zorganizovať do 30.03.2019 a krajské kolá  do 30.04.2019

 

Metodiku a pravidlá platné pre ročník 2018/2019 si stiahnite ... TU

 

Na súťažiach žiadame používať oficiálnu tabuľku, ktorá bude aj štandardom na zverejňovanie výsledkov

Stiahnuť si ju môžete ... TU

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná AWPC - Slovakia a SAŠŠ,  finančne zabezpečovaná podaním žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR prípadne z iných zdrojov.

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk