MAXER POWER Cup 2019 - Dunajská Streda

MAXER POWER Cup 2019

pohárová RAW súťaž v tlaku na lavičke

1. Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ: Z poverenia AWPC-Slovakia – MAXERGYM


Termín súťaže: 29.6.2019
Miesto súťaže: MAXERGYM, Lászlóa Telekiho 7320/2, Dunajská streda 92901
Prihlášky: Klub, odddiel (jednotlivec) je povinný včas zaslať prihlášku 
cez elektronickú prihlášku  

prihláška: http://bit.ly/MAXER-prihlaska
prihlásení pretekári: http://bit.ly/MAXER-prihlaseni

Uzávierka prihlášok: 15.06.2019


2. Technické ustanovenia:
Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP
Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.


Štartovný poplatok: 20 € / osoba
Dorast a junior 15 € (vďaka dotácii od AWPC - Slovakia)


Štartovný poplatok: 20 € (dorast a junior 15 €) sa uhrádza na číslo účtu:

IBAN : SK03 1100 0000 0029 4603 8957
BIC: TATRSKBX
POZNAMKA PRE PRIJEMCU: MENO PRIEZVISKO

 

Prihlásení pretekári po termíne uzávierky prihlášok zaplatia k štartovnému + 10 €.

Prihlásiť sa je možné najneskôr počas váženia, dňa 29.06.2019.

3. Činovníci súťaže:
Riaditeľ súťaže: Dávid Adamča
Vedúci pretekov: Rastislav Hanšut
Nakladači: členovia Maxergym

4. Rozhodcovia:
Hlavný rozhodca: Rudolf Siska
Postranní rozhodcovia:

5. Časový rozpis
09:30 – 11:30 - váženie
12:00-16:00    - súťaž v tlaku na lavičke
cca. 16:30       - vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie preteku

Kategórie:
Ženy
Dorastenci
Juniori

Masters
Open

6. Každý pretekár dostane pri vážení pamätné tričko

7. Ceny:

Trofeje pre 3 najúspešnejších pretekárov v jednotlivých kategóriách v prepočte na Reshelové body, diplomy, vecné ceny.

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora