Memoriál Juraja Gyeváta - 14.09.2019 - Galanta (SVK)

 

Medzinárodná RAW súťaž v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu

 

Oficiálne výsledky nájdete ..... TU 

 

PROPOZÍCIE

 

1. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Z poverenia AWPC-Slovakia – ŠK Arkádia Galanta

Termín súťaže: 14. September 2019 (sobota)

Miesto súťaže:

Šport centrum Arkádia

kpt. Nálepku 1575, Galanta

(pri Mestskej športovej hale)

Kontakt: Zoltán Szelle, 00421 907 129939

 

2. Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP

Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.

 

3. Prihláška

Uzávierka prihlášok: 01.09. 2019

Pretekár je povinný včas zaslať prihlášku prostredníctvom online prihlášky

http://bit.ly/gyevat-prihlaska

Pretekár sa môže prihlásiť aj po uzávierke prihlášok, najneskôr však pri vážení. Každý takýto pretekár zaplatí štartovné + 10 €

 

Aktuálne prihlásení pretekári:

http://bit.ly/gyevat-prihlaseni

 

4. Štartovné

Kategória dorast:

- jedna disciplína : 15 €

- dve disciplíny : 20 €

Kategórie junior, masters, open:

- jedna disciplína : 20 €

- dve disciplíny : 25 €

Každý pretekár, ktorý sa prihlási v termíne do uzávierky prihlášok a zaplatí štartovné, dostane pri vážení pamätné tričko zdarma.

 

Štartovné sa uhrádza na účet organizátora, najneskôr do 01.09.2019

 

Názov účtu/ account name: ŠK Arkádia Galanta

Banka/ Bank: PRIMA Banka

BIC/SWIFT CODE: LUBASKBX

IBAN CODE: SK0631000000004210067500

 

5. Činovnící súťaže:

Riaditeľ súťaže: Zoltán Szelle

 

6. Rozhodcovia:

Hlavný rozhodca:

Matúš Albert - medzinárodný rozhodca

Postranní rozhodcovia:

 

7. Časový rozpis:

8:30 – 10:30 váženie všetkých pretekárov

11:00 – štart súťaže

17:00 vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie pretekárov

 

8. Kategórie:

Súťažiaci sa môže rozhodnúť pre štart v ktorejkoľvek disciplíne, prípadne v oboch.

V rámci "Memoriálu Juraja Gyeváta" budú hodnotení súťažiaci zo všetkých kategórií,  ktorí absolvujú  obe disciplíny. Poradie v rámci "Memoriálu" určí získaný počet Reshelových bodov bez rozdielu kategórie.

 

Kategórie pre jednotlivé disciplíny: tlak na lavičke / mŕtvy ťah

Ženy / Women

Dorastenci / Teen &  Juniori / Junior

Masters

Open

 

9. Ceny:

Medaile pre víťazov jednotlivých kategórií v prepočte na Reshlové (McCoullough) body.

Diplomy pre všetkých účastníkov súťaže.

Trofej a finančnú odmenu pre najúspešnejších pretekárov jednotlivých kategórií v rámci "Memoriálu Juraja Gyeváta" – hodnotí sa len účastník, ktorí absolvuje obe súťažné disciplíny.

Víťaz každej kategórie, pretekár hodnotený v rámci dvojboja získa finančnú odmenu vo výške nasledovne:

Open – 200 €

Masters – 100 €

Ženy / Women – 100 €

Dorastenci / Teen &  Juniori / Junior – 100 €

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora