REGISTRÁCIA DO AWPC - SLOVAKIA NA ROK 2020

Oproti predchádzajúcim rokom, sa pre rok 2020 výška poplatkov mení, poplatok za klub sa znižuje:

Výška členského poplatku oddielu :  20 EUR

Výška členského poplatku člena :    10 EUR

Termín zaplatenia členského: najneskôr do 30. januára 2020

Účastníci konferencie majú samozrejme povinnosť uhradiť členský príspevok najneskôr do 17. januára 2020

Údaje potrebné k bankovému prevodu platby členského nájdete TU..

 

Prihláška pre klub ..... TU na stiahnutie

Prihláška pre jednotlivca (bez registrácie v klube) ..... TU na stiahnutie

 

V rámci spolupráce so Slovenskou asociáciou silového trojboja - SAST bola uzavretá dohoda o možnosti výberu registrácie v ľubovoľnej z federácií AWPC - Slovakia alebo SAST pre pretekárov tak, že registrácia v jednej je automaticky akceptovaná druhou stranou a nebude požadovaná duplicitná registrácia. 

Znamená to, že ak sa klub alebo pretekár rozhodne registrovať v AWPC - Slovakia, splní tak automaticky prvú z podmienok nominácie na medzinárodné šampionáty oboch subjektov a nebude od neho požadovaná registrácia aj v SAST a to isté samozrejme platí aj v opačnom garde. Neznamená to však, že v prípade, ak sa pretekár alebo klub rozhodne registrovať sa v oboch organizáciách, že bude jeho žiadosť zamietnutá.

Pretekár svojou registráciou, ktorá je dobrovoľná potvrdzuje svoj záujem nielen súťažiť podľa pravidiel organizácie, ale sa svojim spôsobom aj podieľať na jej činnosti a rozvoji. Za to každému členovi patrí vďaka.  

Členstvo v AWPC - Slovakia nie je podmienené zákazom registrácie v inej OPEN federácii v rámci Slovenska.

 

Dňa 21.12.2019

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora