BENCHPRESS & DEADLIFT CUP 2022 - 20.08.2022 / Košice

 

Medzinárodná RAW súťaž v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu

 

PROPOZÍCIE

 

1. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: ASC Slovakia / Trinitas MC

 

Termín súťaže: 20. August 2022 /sobota/

 

Miesto súťaže:

Riders Pub ( vo dvore )

Južná trieda 48, Košice

 

Kontakt: Róbert Blacha 0910 549 413

 

2. Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP

Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.

 

3. Prihláška

Uzávierka prihlášok: 10.08.2022

 

Pretekár je povinný včas zaslať prihlášku prostredníctvom online prihlášky

 

ONLINE prihláška ... TU 

 

Pretekár sa môže prihlásiť aj po uzávierke prihlášok, najneskôr však pri vážení. Každý takýto pretekár zaplatí štartovné + 10 €

 

 

4. Štartovné

-  disciplína : 25 €

 

Štartovné sa uhrádza na účet Organizátora, najneskôr do 10.08.2022 do polnoci

 

IBAN CODE:  SK33 6500 0000 0036 5115 9203

 

5. Činovnící súťaže:

Riaditeľ súťaže: Róbert Blacha

  

6. Rozhodcovia:

AWPC Slovakia / ASC Slovakia

 

7. Časový rozpis:

07.30 – 9.30 váženie všetkých pretekárov

10:00 – štart súťaže

vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie pretekárov po ukončení posledného pokusu a následnom spočívaní bodov.

 

8. Kategórie:

Súťažiaci sa môže rozhodnúť pre štart v ktorejkoľvek disciplíne.

 

V rámci " BENCHPRESS & DEADLIFT CUPU" budú hodnotení súťažiaci zo všetkých kategórií,  ktorí absolvujú  obe disciplíny. Poradie v rámci " CUPU " určí získaný počet Reshelovych bodov bez rozdielu kategórie.

 

Kategórie pre jednotlivé disciplíny: tlak na lavičke / mŕtvy ťah

 

Ženy – bez rozdielu váhy

Muži do 82,5 kg

Muži do 100 kg

Muži nad 100 kg

Masters do 100 kg

Masters nad 100 kg

 

EQ kategórie bez rozdielu váhy - spojené

 

9. Ceny:

Poháre pre víťazov jednotlivých kategórií v prepočte na Reshlové body.

Trofeje a vecné ceny pre najúspešnejších pretekárov v rámci "BENCHPRESS & DEADLIFT CUPU"

 

Diplomy pre všetkých účastníkov súťaže.

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora