Zmena pravidiel v používaní dresov typu F8 a Katapultu (Slingshot) vo WUAP od sezóny 2023

Zmena schválená počas AGM, dňa 30.09.2022 na WUAP Majstrovstvách sveta - Fraureuth/Nemecko

 Bod 1.)

Od novej sezóny 2023 bude vlastná kategória: KATEGÓRIA F8 bez rozdelenia na vekové/hmotnostné kategórie, hodnotená podľa bodov Reshel.

a.) Použiť sa môže len jedna originálna košeľa F8 - bez zmien v oblasti ramien a chrbta (pravidlo o zakrytých ramenách a chrbte sa na túto kategóriu nevzťahuje).

b.) Počet vrstiev je možné ľubovoľne zvoliť.

c.) Lakte musia byť voľné

Bod 2.)

Na majstrovstvách Európy a sveta WUAP už nie je povolené používanie praku/katapultu (Slingshot).

Na národných súťažiach/medzinárodnom pohári je na uvážení usporiadateľskej krajiny (odchýlka od pravidiel), či povolí použitie týchto tréningových pomôcok.

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk