VÝROČNÁ KONFERENCIA 2023

Prezident AWPC - Slovakia Matúš Albert spoločne so štatutárnym zástupcom Rudolfom Siskom zvolávajú riadnu KONFERENCIU, ktorá sa bude konať dňa 21.01.2023 o 11:00 hod. v hoteli Borová Sihoť v Liptovskom Hrádku.  

Na Konferencii sa môže zúčastniť iba riadny člen AWPC - Slovakia a SAST

Za každý klub (subjekt) sa môžu zúčastniť konferencie 2 členovia (zástupcovia)

Vzhľadom na rezerváciu priestorov a prípravu konferencie žiadame o zaslanie potvrdenia účasti s menom zástupcu (zástupcov), ktorí sa konferencie zúčastnia najneskôr do 16.01.2023 pomocou registračného formuláru ..... 

Registračný formulár ... TU

Konferencie sa môžu zúčastniť aj individuálni členovia riadne v čase konania konferencie registrovaní v AWPC-Slovakia prípadne SAST. 

 

PROGRAM KONFERENCIE 2023

1. Zahájenie konferencie

2. Spoločná konferencia AWPC – Slovakia a SAST

3. Spolupráca so SAST na Slovensku a v zahraničí v roku 2023

4. Podmienky členstva v roku 2023

5. Vyhodnotenie činnosti AWPC-Slovakia a SAST v roku 2022

6. Plán pretekov na rok 2023

7 . Príprava  OPEN Majstrovstiev Slovenska 2023 v Košiciach

8. Príprava reprezentačného výberu na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta 2023

9. Športovec roka 2023

10. 2% Dane

11. Diskusia

12. Záver

 

PODMIENKY REGISTRÁCIE PRE ROK 2023 

Oproti predchádzajúcim rokom, sa pre rok 2023 výška poplatkov v AWPC-Slovakia nemení:

Výška členského poplatku oddielu :  20 EUR

Výška členského poplatku člena :    10 EUR

Termín zaplatenia členského: najneskôr do 30. januára 2023

Účastníci konferencie majú samozrejme povinnosť uhradiť členský príspevok najneskôr do 20. januára 2023

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk