Registrácia rekordov od 1.1.2023

Vážení športoví priatelia

Počas AGM v Nemecku, počas Majstrovstiev sveta bolo prijaté rozhodnutie, že o zmene registrácie kontinentálnych rekordov bude rozhodnuté na základe internetového hlasovania zástupcov WUAP jednotlivých národných zástupcov.

 

Otázka znela nasledovne:

 - Súhlasím s návrhom č. 1 a vytvorením nových kontinentálnych rekordov od roku 2023?

- Súhlasím s návrhom č. 2. s vytvorením tabuľky rekordov na základe súčasných kontinentálnych rekordov.

 

Špecifikácia návrhu:

 

Pri schválenej zmene pravidiel - zlučovanie vekových a hmotnostných kategórií - navrhujeme nasledovné úpravy evidovania rekordov:  

 

Sú dve možnosti:

 

1. Súčasné tabuľky s rekordami sa zmrazia. Tabuľky starých rekordov zostanú na webe zverejnenie s tým, že sa do nich už nebudú zapisovať žiadne iné (hodnoty už nebudú môcť byt prekonane) - zostanú len ako historicky prehlaď pôvodných rekordov. Na súťažiach už ani nebudú vyvesovane, aby pretekárov nemýlili. Zároveň sa zavedú nove tabuľky, ktoré budú na prvej súťaži (ME2023) "prázdne". Žiadne hodnoty v nich nebudú a prvé rekordy sa budú ustanovovať až na prvej súťaži - na majstrovstvách Európy 2023. Po ME 2023 sa najlepšie výkony v nových kategóriách zápisu ako nové "ustanovujúce" rekordy do prázdnych tabuliek.
Odvtedy sa na súťažiach budú zverejňovať už len tieto nové tabuľky (na ME 2023 teda nebude možnosť nahlasovať si/prekonávať rekordy - iba sa vyhlási, že najlepší výkon v kategórii bude nový ustanovujúci rekord).
Prvá možnosť, ako "vylepšiť - prekonať" rekord, bude teda až na majstrovstvách sveta 2023.

Tato možnosť je výrazne jednoduchšia, eliminuje sa možná chybovosť alebo polemiky, ktoré môžu vyplývať z druhej možnosti

 

2. Staré rekordy v zanikajúcich kategóriách sa zmrazia. Tabuľky starých rekordov zostanú na webe zverejnenie s tým, zem sa do nich už nebudú zapisovať žiadne iné - zostanú len ako historicky prehlaď pôvodných rekordov. Na súťažiach už ani nebudú vyvesovane, aby pretekárov nemýlili. Zároveň sa zavedú nove tabuľky s novými/zlúčenými kategóriami, do ktorých sa prenesú predchádzajúce rekordy podlá nasledovných pravidiel:

Do nových zlúčených kategórii sa prenesie najlepší výkon zo zlučovaných kategórii; ak bude rovnaký výkon, tak podlá pravidla ľahší pretekár, starší pretekár, v prípade úplnej zhody sa skontrolujú body v konkrétnych súťažiach v starých výsledkoch.

 

Ako príklad rekordy WR EQ BENCH muži:

 


 

Keďže vzniká nová hmotnostná kategória do 95kg, je ešte na zváženie, ci sa do nej budú prenášať rekordy z kategórie do 90, alebo do 100. Keďže ale rekordy z kategórie do 100 sa môžu prenášať do novej kategórie do 110, tak návrh je, aby sa do novej kategórie do 95 prenášali pravé rekordy z bývalej kategórie do 90, ktorá sa s ničím nezlučuje, pripadne nechať ich prázdne a počkať, kým sa zaplnia novými rekordami.

 

Tato druha možnosť je výrazne prácnejšia a môže pri nej nastať istá chybovosť, pripadne polemiky.

 

Internetovým hlasovaním bolo rozhodnuté, že registrácia nových rekordov od sezóny 2023 bude podľa návrhu číslo 2. t.j. kombinácia starých (aktuálnych) rekordov

Do internetového hlasovania sa zapojilo 14 krajín, nehlasovali 4 krajiny.

 

Detailné výsledky hlasovania nájdete na web stránke svetovej federácie WUAP 

http://wuap-powerlifting.com/news/92-registration-of-continental-records-from-1-1-2023

 

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk