OPEN Majstrovstvá SLOVENSKA 2023

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji, v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu

PROPOZÍCIE 

 

1. Všeobecné ustanovenia:

 

Usporiadateľ:

Slovenská amatérska federácia silového trojboja (AWPC-Slovakia)

 

Spoluorganizátor:

TRINITAS MC SLOVAKIA Košice

WARRIOR FAMILY

..............................................................................

 

Termín súťaže:

05.-07.05. 2023 (piatok – nedeľa)

 

Miesto súťaže: 

Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša

Alejová 2

Košice

 

Kontakt:

Rudolf Siska (00421 903 651672)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Marián Milý (00421 905 491587) 

Róbert Blacha (00421 910 549413)

 

2. Technické ustanovenia:

 

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP

Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.

Šampionát je nominačným pretekom na medzinárodné podujatia federácií WUAP, XPC.

 

3. Prihláška:

 

Uzávierka prihlášok: 05.04. 2023 do 22:00 hod. 

Pretekár sa po uzávierke prihlásiť na šampionát prihlásiť už nemôže !!!

 

 Aktualizovaný zoznam prihlásených pretekárov .... TU

 

4. Štartovné:

 

Jedna disciplína: 35 €

Každý ďalší štart: 20 €

 

Štartovné sa uhrádza na účet Organizátora, najneskôr do 12.04.2023

 

Bankové údaje:

Názov účtu/ account name: Bc. Róbert Blacha

Banka/ Bank:  365 bank

BIC/SWIFT CODE:  SK0865000000273651159203

 

IBAN CODE: POBNSKBA

 

5. Činovníci súťaže:

 

Riaditeľ súťaže: Peter Smutný

Šéf rozhodcovskej komisie: Matúš Albert

Stolík rozhodcov: Martin Benko & Jakub Benko

Moderátor:

 

6. Rozhodcovia:

 

Rozhodcovia nominovaní AWPC – Slovakia 

Menný rozpis rozhodcov na jednotlivé dni bude zverejnený najneskôr týždeň pred začiatkom šampionátu.

 

7. Program šampionátu:

 

Organizátor 13.04.2023 zverejní oficiálny program šampionátu v závislosti od počtu prihlásených pretekárov!

 

Štart súťaže každý deň o 08:00 hod.

 

Piatok, 05.05.2023

- silový trojboj – RAW (všetky kategórie mužov - dorast, junior, masters)  

Sobota, 06.05.2023

- silový trojboj – RAW (všetky kategórie žien + všetky kategórie mužov open)

- silový trojboj - EQ (všetky kategórie)

Nedeľa, 07.05.2023 - Tlak na lavičke  – RAW & EQ & F8 (všetky kategórie)

Nedeľa, 07.05.2023 - Mŕtvy ťah  – RAW & EQ (všetky kategórie)

 

 

8. Váženie:

 

Pôvodný harmonogram bol vzhľadom na veľký počet prihlásených pretekárov prepracovaný !!!

 

Štvrtok, 04.05.2023

15:00 hod. - 19:00 hod.  - všetci pretekári súťažiaci v piatok 05.05.2023

 

Piatok, 05.05.2023

06:30 hod. - 07:00 hod.   - pretekári súťažiaci v piatok 05.05.2023 - iba kategórie Muži - Dorast !!!

09:00 hod. - 11:00 hod.   - pretekári súťažiaci v piatok 05.05.2023 - iba kategórie Muži - Hosť + Muži - Masters !!!

12:00 hod. - 14:00 hod.   - pretekári súťažiaci v piatok 05.05.2023 - iba kategórie Muži - Junior !!!

 

15:00 hod. - 19:00 hod.  - všetci pretekári súťažiaci v sobotu 06.05.2023

 

Sobota, 06.05.2023

06:30 hod. - 07:00 hod.   - pretekári súťažiaci v sobotu 06.05.2023 - iba kategórie Ženy RAW - všetky kategórie !!!

09:00 hod. - 11:00 hod.   - pretekári súťažiaci v sobotu 06.05.2023 - iba kategórie divízie EQ + Muži - Open do 67,5kg a do 82,5kg !!!

12:00 hod. - 14:00 hod.   - pretekári súťažiaci v sobotu 06.05.2023 - iba kategórie Open do 95kg, do 110kg, do 125kg a nad 125kg !!!

 

15:00 hod. - 19:00 hod.   - všetci pretekári súťažiaci v nedeľu 07.05.2023

 

Nedeľa, 07.05.2023

06:30 hod. - 07:00 hod.    - pretekári súťažiaci v nedeľu 07.05.2023 - v tlaku na lavičke

                                      - iba kategórie Ženy RAW - všetky kategórie + Muži RAW Dorast + Junior 

08:00 hod. - 09:30 hod.    - pretekári súťažiaci v nedeľu 07.05.2023 - v tlaku na lavičke

                                      - iba kategórie Muži RAW Masters +  Open

09:30 hod. - 10:30 hod.    - pretekári súťažiaci v nedeľu 07.05.2023 - v tlaku na lavičke

                                       - iba kategórie Muži EQ + F8

 

11:00 hod. - 12:00 hod.    - pretekári súťažiaci v nedeľu 07.05.2023 - v mŕtvom ťahu

                                       - iba kategórie Muži EQ 

12:30 hod. - 14:00 hod.    - pretekári súťažiaci v nedeľu 07.05.2023 - mŕtvom ťahu

                                       - iba kategórie Ženy RAW - všetky kategórie 

14:00 hod. - 16:00 hod.    - pretekári súťažiaci v nedeľu 07.05.2023 - v mŕtvom ťahu

                                      - iba kategórie Muži RAW Hosť + Dorast + Junior + Masters + Open

 

9. Ceny:

 

Diplomy pre všetkých účastníkov súťaže.

Medaile pre prvých troch v poradí jednotlivých kategórií.

Trofeje pre najúspešnejších pretekárov a pretekárky v rámci "Absolútneho poradia"

 

Hmotnostné kategórie muži:

do 67,5kg, do 82,5kg, do 95kg, do 110kg, do125kg, nad 125kg

Hmotnostné kategórie ženy:

do 52kg, do 60kg, do 67,5kg, do 82,5kg, nad 82,5kg

 

Vekové kategórie:

Hosť (T13-15), Dorast (T16-19), Junior, Open, Masters 1 (M40-49), Masters 2 (M50-59),

Masters 3 (M60-69), Masters 4 (M70-74), Masters 5 (M75+)

 

Kategórie pre F8:

Všetci prihlásení pretekári budú po uzávierke prihlášok rozdelení do skupín tak, aby v žiadnej skupine nebolo menej ako 3 pretekári a viac ako 6 pretekárov.

Rozdelenie bude podľa hmotnostných kategórií bez rozdielu veku.

Poradie v kategórií určí dosiahnutý počet Reshelových bodov.

 

V divízii F8 bude vyhlásená jedna „Absolutka“ zo všetkých prihlásených pretekárov.

 

Počas "Výročnej konferencie" konanej dňa 21.01.2023 bolo prijaté rozhodnutie, že v rámci "divízie" (súťaže) F8 môžu nastúpiť pretekári s použitím Slingshotu (katapultu). Hodnotení však budú spoločne s pretekármi, ktorí použijú na súťaži dres typu F8. 

Upozornenie!!! Pretekár nemôže počas súťaže použiť kombináciu Katapultu a F8!!! Pretekár musí celú súťaž (všetky pokusy) absolvovať v tom (Katapult / F8)v čom nastúpi na prvý pokus. 

 

Kategórie vyhodnotenia „Absolútnych víťazov“ v divízii RAW a EQ

Muži:

Dorast

Junior

Open

Masters I.     (od 40 do 59 rokov)

Masters II.    (60 rokov a viac)

 

Ženy

Dorast + Junior

Open

Masters

 

Pri určovaní relatívneho víťaza v divízii RAW a EQ naďalej platia pravidlá pre minimálny počet štartujúcich:

1 - 2 štartujúci v kategórii            - nebude vyhlásený žiadny relatívny víťaz

3 – 5 štartujúcich v kategórii       - bude vyhlásený iba víťaz kategórie

6  a viac štartujúcich v kategórii   - bude vyhlásené 1., 2. a 3. miesto

 

Organizátor si vyhradzuje právo oceniť vecnými cenami najlepších pretekárov alebo najlepšie výkony podľa uváženia a možností. O týchto cenách bude organizátor informovať verejnosť na web stránke a sociálnych sieťach.

 

  

V Trnave , 14.01.2023

 

Propozície vypracoval: Rudolf Siska

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora