Podmienky účasti členov AWPC-Slovakia na ME a MS a svetovom pohári pre rok 2023

 

Na šampionátoch federácie WUAP ( WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta ) sa môžu zúčastniť všetci pretekári, ktorí splnia predpísané podmienky určené organizátorom. 

Na základe Návrhu vedenia SAST prijatého dňa 01.02.2023 a zverejneného dňa 02.02.2023 sa povinnosti pretekárov, členov AWC-Slovakia rozširujú aj na nomináciu na Majstrovstvá Európy a svetového pohára federácie XPC.

Kompletné vyhlásenie .....

 

VYJADRENIE VEDENIA SAST

Situácia v SAST (Slovenská asociácia silového trojboja) sa koncom roka 2022 skomplikovala nielen pre vedenie asociácie, ale aj pre samotných pretekárov. Preto sa páni Ivan Giňovský a Štefan Román – viceprezidenti SAST rozhodli nasledovne:

- SAST pozastavuje pre rok 2023 svoju činnosť,

- vzhľadom na niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu s AWPC - Slovakia odporúča vedenie SAST všetkým svojim bývalým členom, aby sa pre rok 2023 registrovali v AWPC - Slovakia, čo im zaručí po splnení nominačných kritérií zaradenie do reprezentačných výberov SR a umožní im účasť na medzinárodných podujatiach mimo územia Slovenska,

- po dohode s vedením XPC Europe (Artur Kozłowski) licenciu pre organizovanie podujatí federácie XPC na území Slovenska ako aj nomináciu reprezentantov Slovenska na medzinárodné podujatia XPC mimo územia Slovenska preberá od roku 2023 AWPC - Slovakia. Tým pádom nikto z bývalých členov SAST, ktorí sa pre nasledujúcu sezónu 2023 registrujú v AWPC - Slovakia nestratia možnosť účasti na podujatiach XPC,

- podmienky nominácie pretekárov na podujatia XPC budú zverejnené na web stránke AWPC - Slovakia,

- s touto dohodou súhlasí aj vedenie AWPC - Slovakia, páni Matúš Albert a Rudolf Siska

Dňa 01.02.2023

 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Výkonný Výbor AWPC - Slovakia potvrdzuje prijaté pravidlá z roku 2015, ktoré sú zverejnené ..... TU

 

 

 

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk