WUAP ME 2023 - ČASOVÝ HARMONOGRAM + VÁŽENIE

Organizátor ME WUAP 2023 pridal nové dokumenty na Disk Google

Aktualizácia 28. mája 2023 o 11:00 hod

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- aktualizovaný rozpis súťaže

- aktualizovaný plán váženia

- rozdelenie súťažiacich do skupín

 

Google Drive - WUAP EUROPEAN CHAMPIONSHIPS ..... Otvoriť tu

 

Pozorne sledujte novinky!

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora