Podmienky účasti členov AWPC-Slovakia na M Európy a M sveta pre rok 2024

Na šampionátoch federácie WUAP (WUAP Majstrovstvá Európy a WUAP Majstrovstvá sveta) sa môžu zúčastniť všetci pretekári, ktorí splnia predpísané podmienky určené organizátorom. 

Na základe dohody medzi AWPC-Slovakia a Slovak Powerlifting zo dňa 09.12.2023 a zverejneného dňa 13.12.2023 sa povinnosti pretekárov pre rok 2024, členov AWC-Slovakia nemenia.

 

ZO SPOLUPRÁCE OBOCH SUBJEKTOV NA SLOVENSKU

ale vyplýva nasledovné:

- Na WUAP ME a MS sa môže zúčastniť len člen AWPC-Slovakia. Členský poplatok musí mať pretekár zaplatený najneskôr dňa 29.02.2024. Vedenie federácie bude akceptovať aj zaplatenie členského poplatku po tomto termíne, najneskôr však v deň konania národného šampionátu, na ktorom sa bude pretekár uchádzať o nomináciu na šampionát. Členský poplatok však bude od 01.03.2023 zvýšený o 10,- €, to znamená že výška poplatku bude 20,- €.

- Každý pretekár, ktorý sa bude chcieť zúčastniť WUAP ME alebo MS musí okrem zaplateného členského absolvovať nominačné preteky, ktorými bude národný šampionát.

- Nominačnými pretekmi pre členov AWPC-Slovakia pre rok 2024 budú Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu konané v Revúcej a Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji konané v Prešove. Oba šampionáty sú po dohode so Slovak Powerlifting aj nominačnými pretekmi pre členov tejto federácie na vrcholné podujatia federácií v jej kompetencii (GPC, WPC, ...).

- Člen AWPC-Slovakia sa môže nominovať aj na pretekoch: WUAP národný šampionát v Nemecku a WUAP národný šampionát v Rakúsku. O účasť a splnenie nominácie na týchto zahraničných podujatiach musí člen AWPC-Slovakia vopred informovať vedenie federácie. Účasť a následná nominácia mu bude po uvedení dôvodov neúčasti na šampionátoch na Slovensku následne automaticky schválená.

- Vzhľadom na dohodu so Slovak Powerlifting bude vedenie AWPC-Slovakia ako nominačné preteky pre rok 2024 akceptovať aj spoločný Česko – Slovenský šampionát federácií FČST a Slovak Powerlifting (GPC), konaný vo Vsetíne (Česká republika). Akceptovaný však bude len štart pretekára v disciplíne tlak na lavičke, nie v disciplíne Bicepsový zdvih!

- Pretekár, ktorý bude členom AWPC-Slovakia môže byť zároveň členom Slovak Powerlifting. Musí však pri nominácii na ME a M sveta federácií spadajúcich do kompetencií Slovak Powerlifting splniť podmienky určené Slovak Powerlifting. Členstvo v AWPC-Slovakia automaticky neznamená členstvo v Slovak Powerlifting a opačne.

- Členovia AWPC-Slovakia majú aj v roku 2024 naďalej možnosť bez ďalšej registrácie v inej federácii súťažiť aj na podujatiach svetových federácií XPC a WPA.

- Nominácia na ME a MS bude umožnená aj členom AWPC-Slovakia, ktorí budú mať včas zaplatené členské poplatky, ale z vážnych dôvodov sa nebudú môcť zúčastniť nominačných pretekov, to znamená jedného z národných šampionátov. V takomto prípade však musí o svojej neúčasti na národnom šampionáte pretekár informovať vopred vedenie AWPC-Slovakia, najneskôr v deň konania šampionátu a požiadať o výnimku z nominácie na ME alebo MS. Po posúdení vedením federácie bude nominácia následne buď udelená alebo zamietnutá.

 

Spracované a schválené dňa 27.12.2023

Mgr. Matúš Albert a Ing. Rudolf Siska

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk