OPEN Majstrovstvá SLOVENSKA v silovom trojboji 2024

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji

 

PROPOZÍCIE

 

1. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ:

Slovenská amatérska federácia silového trojboja (AWPC-Slovakia)

Spoluorganizátor:

Marcel Vasilenko a Dávid Bendík

 

Termín súťaže:

02.-04. 05. 2024 (štvrtok – sobota)

 

Miesto súťaže:

Športová hala Základnej školy

Sibírska ulica 42

Prešov

 

Kontakt:

Marcel Vasilenko (+421 907 694 600)

Dávid Bendík (+421 919 375 028)

Rudolf Siska (+421 903 651 672)

 

Propozície na stiahnutie .... TU

 

2. Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP

Pretekár súťažiaci v divízii EQ je povinný pri každej disciplíne a pri každom pokuse mať oblečený špeciálny EQ dres. Dres typu F8 na tlak nie je v rámci silového trojboja povolený!

Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.

Šampionát je nominačnou súťažou na medzinárodné podujatia federácií, ktoré zastrešuje AWPC-Slovakia a Slovak Powerlifting (WUAP, WPA, XPC, SPF a IPL, GPC, WPC, WRPF, WEPF, GPA, IPO).

 

3. Prihláška:

 

Uzávierka prihlášok: 01.04.2024

 

Pretekár je povinný včas zaslať prihlášku prostredníctvom online prihlášky.

 

ONLINE prihláška pre jednotlivcov .... TU

 

Pretekár sa môže prihlásiť aj po uzávierke prihlášok, najneskôr však pri vážení. Každý takýto pretekár zaplatí štartovné + 10 € za každý štart.

 

Aktuálny zoznam prihlásených pretekárov .... TU

 

4. Štartovné:

 

Jedna disciplína: 35 €

Každý ďalší štart: 20 €

 

Štartovné sa uhrádza na účet Organizátora, najneskôr do 01.04.2024

 

Bankové údaje:

 

Názov účtu/ account name:          Dido Powerlifting

Banka/ Bank:                                    mBank           

BIC/SWIFT CODE:                             BREXSKBXXXX                       

IBAN CODE:                                       SK89 8360 5207 0042 0855 8618                 

 

5. Činovníci súťaže:

Riaditeľ súťaže:

Šéf rozhodcovskej komisie: Matúš Albert

Stolík rozhodcov: Martin Benko & Jakub Benko

Moderátor: Vladislav Kristiňák

 

6. Rozhodcovia:

Rozhodcovia nominovaní AWPC – Slovakia.

Menný rozpis rozhodcov na jednotlivé dni bude zverejnený najneskôr týždeň pred začiatkom šampionátu.

 

7. Program šampionátu:

 

Predbežný časový harmonogram - 02.05.2024 -  ................ otvor TU

Predbežný časový harmonogram - 03.05.2024 -  ................ otvor TU

Predbežný časový harmonogram - 04.05.2024 -  ................ otvor TU

 

Štart súťaže každý deň o 09:00 hod.

 

Štvrtok, 02.05.2024

- silový trojboj – RAW (všetky kategórie mužov - Dorast, Junior) 

 

Piatok, 03.05.2024

- silový trojboj – RAW (všetky kategórie žien + všetky kategórie mužov  Hosť + Masters)

 

Sobota, 04.05.2024

- silový trojboj – RAW (všetky kategórie mužov Open)

- silový trojboj - EQ (všetky kategórie)

 

8. Váženie:

 

Streda, 01.05.2024

15:00 hod. – 19:00 hod. – pretekári súťažiaci vo štvrtok 02.05.2024.

 

Štvrtok, 02.05.2024

07:00 hod. – 8:00 hod. – pretekári súťažiaci vo štvrtok 02.05.2024,

15:00 hod. – 19:00 hod. – pretekári súťažiaci v piatok 03.05.2024.

 

Piatok, 03.05.2024

07:00 hod. – 8:00 hod. – pretekári súťažiaci v piatok 03.05.2024,

15:00 hod. – 19:00 hod. – pretekári súťažiaci v sobotu 04.05.2024.

 

Sobota, 04.05.2024

07:00 hod. – 8:00 hod. – pretekári súťažiaci v sobotu 04.05.2024.

 

9. Ceny:

 

Diplomy pre všetkých účastníkov súťaže.

Medaile pre prvých troch v poradí jednotlivých kategórií.

Trofeje pre najúspešnejších pretekárov a pretekárky v rámci "Absolútneho poradia."

 

Hmotnostné kategórie muži:

do 67,5kg, do 82,5kg, do 95kg, do 110kg, do 125kg, nad 125kg

Hmotnostné kategórie ženy:

do 52kg, do 60kg, do 67,5kg, do 82,5kg, nad 82,5kg

 

Vekové kategórie:

Hosť (T13-15), Dorast (T16-19), Junior, Open, Masters 1 (M40-49), Masters 2 (M50-59),

Masters 3 (M60-69), Masters 4 (M70-74), Masters 5 (M75+)

 

Kategórie vyhodnotenia „Absolútnych víťazov“ v divízii RAW, EQ

Muži:

Dorast

Junior

Open

Masters I.  (od 40 do 59 rokov)

Masters II. (60 rokov a viac)

 

Ženy

Dorast

Junior

Open

Masters I.  (od 40 do 59 rokov)

Masters II. (60 rokov a viac)

 

*Pri určovaní relatívneho víťaza („Absolutka“) v divízii RAW, EQ a F8 naďalej platia pravidlá pre minimálny počet štartujúcich:

1 – 2 štartujúci v kategórii           - nebude vyhlásený žiadny relatívny víťaz.

3 – 5 štartujúcich v kategórii       - bude vyhlásený iba víťaz kategórie.

6  a viac štartujúcich v kategórii - bude vyhlásené 1., 2. a 3. miesto.

 

Organizátor si vyhradzuje právo oceniť vecnými cenami najlepších pretekárov alebo najlepšie výkony podľa uváženia a možností. O týchto cenách bude organizátor informovať verejnosť na web stránke a sociálnych sieťach.

  

V Trnave , 20.01.2024

Propozície vypracoval: Rudolf Siska

Propozície schválil: Matúš Albert, Marcel Vasilenko, Dávid Bendík

 

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk