Podujatie

BEAST RAW DAY 2024 - Domaša - Vaľkov - 24.08.2024

 

Usporiadateľ: WARRIOR FAMILY SLOVAKIA

Termín súťaže: 24. August /sobota/

Miesto súťaže:

Pohostinstvo Rumpeľ ( v areály )

Domaša Valkov

 

 

Kontakt: Róbert Blacha:  0910 549 413

 

2. Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP

Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.

 

3. Prihláška

 

ONLINE prihlášku ..... TU 

 

Uzávierka prihlášok: 14.08.2024

Pretekár je povinný včas zaslať prihlášku prostredníctvom online prihlášky

Pretekár sa môže prihlásiť aj po uzávierke prihlášok, najneskôr však pri vážení. Každý takýto pretekár zaplatí štartovné + 10 €

 

4. Štartovné

- disciplína : 30 €

Štartovné sa uhrádza na účet Organizátora, najneskôr do 14.08.2024 do polnoci

IBAN CODE: SK33 6500 0000 0036 5115 9203

 

5. Činovnící súťaže:

Riaditeľ súťaže: Róbert Blacha

 

6. Rozhodcovia:

AWPC Slovakia

 

7. Časový rozpis:

07.00 – 9.00 váženie všetkých pretekárov

9.30 otvárací ceremoniál – začiatok súťaže

Vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie pretekárov po ukončení posledného pokusu a následnom spočívaní bodov.

 

8. Kategórie:

Súťažiaci sa môže rozhodnúť pre štart v ktorejkoľvek disciplíne.

V rámci " BENCHPRESS & DEADLIFT CUPU" budú hodnotení súťažiaci zo všetkých kategórií, ktorí absolvujú obe disciplíny. Poradie v rámci " CUPU " určí získaný počet Reshelových bodov bez rozdielu kategórie.

Kategórie pre jednotlivé disciplíny: tlak na lavičke / mŕtvy ťah

- Ženy - bez rozdielu váhy

- Muži do 82,5 kg

- Muži do 110 kg

- Muži nad 110 kg

- Masters do 110 kg

- Masters nad 110 kg

Pri tlaku na lavičke budú F8 a katapult kategórie hodnotené bez rozdielu váhy

( pretekári F8 + pretekári katapult )

Pri mŕtvom ťahu kategória trhačky budú pretekári spojení do jednej skupiny a hodnotený podľa bodov.

 

9. Ceny:

Poháre pre víťazov jednotlivých kategórií v prepočte na Reshlové body.

Trofeje a vecné ceny pre najúspešnejších pretekárov v rámci "BENCHPRESS & DEADLIFT CUPU"

Diplomy pre všetkých účastníkov súťaže.

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk