KONFERENCIA AWPC - Slovakia 2017

KONFERENCIA AWPC - Slovakia 2017

Trnava / 14.01.2017

Prezident AWPC - Slovakia Matúš Albert spoločne so štatutárnym zástupcom Rudolfom Siskom zvolávajú riadnu KONFERENCIU, ktorá sa bude konať dňa 14.01.2017 o 10:00 hod. v  Trnave. 

Riadna Konferencia sa uskutoční v:

Piváreň U Javeho (to isté miesto, ako v roku 2016)

Invalidská 53, Trnava

V sobotu je v centre mesta Trnava parkovanie bezplatné!

 

Na Konferencii sa môže zúčastniť iba riadny člen AWPC - Slovakia !

 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj budúci rok zostáva výška poplatkov nezmenená.

Výška členského poplatku oddielu :  25 EUR

Výška členského poplatku člena :    10 EUR

Termín zaplatenia členského: najneskôr do 15. februára 2017

Účastníci konferencie majú samozrejme povinnosť uhradiť členský príspevok najneskôr do 13. januára 2017

 

Údaje potrebné k bankovému prevodu platby členského nájdete TU..

Do správy pre prijímateľa je potrebné napísať: členské do AWPC na rok 2017 (a počet členov)

 

KONFERENCIA 2017

1. Zahájenie konferencie

2. Vyhodnotenie činnosti v roku 2016

3. Plán pretekov na rok 2017

4. Podmienky registrácie členov AWPC – Slovakia v roku 2017 (Zákon o športe)

5. Príprava Majstrovstiev Slovenska a Česka v tlaku na lavičke 2017 v Trnave

6. 2% Dane

7. Diskusia

8. Záver

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk