REGISTRÁCIA DO AWPC - SLOVAKIA NA ROK 2017

Registrácia členov vo federácii AWPC - Slovakia na rok 2017 bude prebiehať tak ako v minulých rokoch.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj budúci rok zostáva výška poplatkov nezmenená.

Výška členského poplatku oddielu :  25 EUR

Výška členského poplatku člena :    10 EUR

Termín zaplatenia členského: najneskôr do 15. februára 2017

Údaje potrebné k bankovému prevodu platby členského nájdete TU..

 

Vzhľadom na to, že od 1.1.2016 je v platnosti nový Zákon o športe, môžu sa športové subjekty, ale aj samotní športovci registrovať v rámci Slovenského športového portálu. 

AWPC - Slovakia je registrovaná ..... TU

https://sport.iedu.sk/Company/Company/10804

 

Viaceré  inštitúcie môžu podmieňovať pridelenie dotácii registráciou v tomto registri. 

https://sport.iedu.sk/Company/List

 

Členstvo v AWPC - Slovakia nie je podmienené registráciou v rámci Slovenského športového portálu.

 

Dňa 14.01.2017

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk