REGISTRÁCIA DO AWPC - SLOVAKIA NA ROK 2019

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok zostáva výška poplatkov nezmenená.

Výška členského poplatku oddielu :  25 EUR

Výška členského poplatku člena :    10 EUR

Termín odoslania prihlášky a zaplatenia členského: najneskôr do 15. februára 2019

Údaje potrebné k bankovému prevodu platby členského nájdete TU..

 

Prihláška pre klub ..... TU na stiahnutie

Prihláška pre jednotlivca (bez registrácie v klube) ..... TU na stiahnutie

 

Členstvo v AWPC - Slovakia nie je podmienené zákazom registrácie v inej OPEN federácii v rámci Slovenska.

 

Dňa 10.12.2018

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora