KONFERENCIA AWPC - SLOVAKIA 2019

Prezident AWPC - Slovakia Matúš Albert spoločne so štatutárnym zástupcom Rudolfom Siskom zvolávajú riadnu KONFERENCIU, ktorá sa bude konať dňa 02.02.2019 o 11:00 hod. v  Trnave. 

Riadna Konferencia sa uskutoční v:

Piváreň U Javeho (to isté miesto, ako v predchádzajúcich rokoch)

Invalidská 53, Trnava

V sobotu je v centre mesta Trnava parkovanie bezplatné!

 

Na Konferencii sa môže zúčastniť iba riadny člen AWPC - Slovakia !

 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok zostáva výška poplatkov nezmenená.

Výška členského poplatku oddielu :  25 EUR

Výška členského poplatku člena :    10 EUR

Termín zaplatenia členského: najneskôr do 15. februára 2019

Účastníci konferencie majú samozrejme povinnosť uhradiť členský príspevok najneskôr do 01. februára 2019

 

KONFERENCIA 2019

1. Zahájenie konferencie

2. Vyhodnotenie činnosti v roku 2018

3. Plán pretekov na rok 2019

4. Spolupráca s OPEN federáciami v roku 2019

5 . Príprava  OPEN Majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji a drepe 2019 v Čadci

6. Príprava reprezentačného výberu na Majstrovstiev sveta 2019 v USA

7. Zmena stanov AWPC - Slovakia

8. 2% Dane

9. Diskusia

10. Záver

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk          

                     

         

Finančná podpora