Medzinárodné OPEN Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke

Organizátor šampionátu: AWPC - Slovakia

Súťaž je organizovaná podľa pravidiel WUAP

Termín: 28.-29. apríl 2018

ZMENA TERMÍNU UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK !!!

Termín uzávierky prihlášok predĺžený do:  31.3.2018

 

Miesto:

LIPTOV ARÉNA 

Ráztocká 21

031 05 Liptovský Mikuláš-Liptovská Ondrašová

 

Organizátor

Silový trojboj Liptov - športový klub registrovaný v AWPC - Slovakia

Kontakt: Ladislav Beňo

mail: silovy.trojboj.liptov@gmail.com

tel.: +421 903 738 218

 

Cena štarovného / Entry Fee

• 20 EUR pre štart v jednej kategórií /RAW alebo EQ/ 

• 15 EUR pre štart v každej ďalšej kategórii /RAW a EQ/

Prihlásenie a zaplatenie po  termíne uzávierky prihlášok /26.03. -28 .04./ je možné len so súhlasom organizátora a štartovné bude zvýšené o 10 EUR, splatné v termíne do 28.04.2018

Prihlášky podliehajú schváleniu organizátorom a odoslanie prihlášky nezaručuje automaticky účasť na šampionáte.

Prihláška bude akceptovaná až na základe zaplateného štartovného!

Pretekár, ktorý sa bude nachádzať v aktualizovanej nominácii bude mať zaručenú účasť na šampionáte.

 

PRIHLÁŠKA je povinná pre pretekárov registrovaných v kluboch 

TU ... stiahni prihlášku (xls.)

Prihlášku je potrebné stiahnuť do svojho PC, vyplniť a poslať mailom organizátorovi! 

Klub prihlasuje všetkých pretekárov spolu a zároveň jedným bankovým prevodom platí štartovné na účet organizátora. 

Registrovaní pretekári bez klubovej príslušnosti a neregistrovaní pretekári

- sa na šampionát môžu prihlásiť cez ONLINE prihlášku, pri informácii o klube bude uvedené len mesto, alebo obec v ktorej má pretekár trvalé bydlisko.

TU ... ONLINE PRIHLÁŠKA

 

Zoznam prihlásených pretekárov .. TU

 

Info pre platbu / Payment info

Prevodom alebo vkladom na účet organizátora najneskôr do 25.03.2018

Názov účtu: Silový trojboj Liptov

Banka/ Bank: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Č.účtu/ Bank accound: 1422722008/1111

BIC/SWIFT CODE: UNCRSKBX

IBAN CODE: SK16 1111 0000 0014 2272 2008

Variabilný symbol: 25032018

Do správy prijímateľa: Meno a priezvisko pretekára, v prípade platenia za viac pretekárov klubu, informácia o názve klubu a počte pretekárov. 

 

Program súťaže:

Sobota 28.4.2018

09:30 - slávnostné zahájenie šampionátu

10:00 - štart 1. súťažnej skupiny

V sobotu sa predstavia kategórie:
- Ženy RAW, Dorastenci RAW, Juniori RAW, Masters RAW

Nedeľa 29.4.2017

10:00 - štart 1. súťažnej skupiny

V nedeľu sa predstavia kategórie:
Submaster RAW, Open RAW a všetky kategórie Equipment (EQ)

 

Prezentácia a váženie:

Piatok 27.4.2018

16:00 – 20:00 : všetci pretekári, ktorí štartujú v sobotu

Sobota 28.4.2018

07:00 – 09:00 : všetci pretekári, ktorí štartujú v sobotu

11:30 - 13:00 : všetci pretekári, ktorí štartujú v nedeľu

16:00 – 18:00 : všetci pretekári, ktorí štartujú v nedeľu

Nedeľa 29.4.2018

07:00 – 09:00 : všetci pretekári, ktorí štartujú v nedeľu

 

Nominácia rozhodcov: 

Sobota 28.4.2018

Jozef Svitok

Patrik Peciar

Ján Orosz

Nedeľa 29.4.2018

Petra Viceníková

Ján Mega

Ivan Gíňovský

 

 

 

 

 

 

Sponzori:

Mediálni partneri:

   POWER-SPORT.sk