Memoriál Juraja Gyeváta - 01.09.2018 - Galanta (SVK)

 

Medzinárodná RAW súťaž v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu

 

PROPOZÍCIE

 

1. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Z poverenia AWPC-Slovakia – ŠK Arkádia Galanta

 

Termín súťaže: 01. September 2018 (sobota)

 

Miesto súťaže:

Šport centrum Arkádia

kpt. Nálepku 1575, Galanta

(pri Mestskej športovej hale)

Kontakt: Zoltán Szelle, 00421 907 129939

 

2. Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP

Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku.

 

3. Prihláška

Uzávierka prihlášok: 15.08. 2018

Pretekár je povinný včas zaslať prihlášku prostredníctvom online prihlášky

 

ONLINE prihláška ... TU

 

Prihlásení pretekári ... TU 

Pretekár sa môže prihlásiť aj po uzávierke prihlášok, najneskôr však pri vážení. Každý takýto pretekár zaplatí štartovné + 10 €

 

4. Štartovné

Kategória dorast:

- jedna disciplína : 15 €

- dve disciplíny : 20 €

Kategórie junior, masters, open:

- jedna disciplína : 20 €

- dve disciplíny : 25 €

 

Štartovné sa uhrádza na účet Organizátora, najneskôr do 15.08.2018

Názov účtu/ account name: ŠK Arkádia Galanta

Banka/ Bank: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

BIC/SWIFT CODE: LUBASKBX

IBAN CODE: SK0631000000004210067500

 

5. Činovnící súťaže:

Riaditeľ súťaže: Zoltán Szelle

 

6. Rozhodcovia:

Hlavný rozhodca:

Postranní rozhodcovia:

 

7. Časový rozpis:

8:30 – 10:30 váženie všetkých pretekárov

11:00 – štart súťaže

17:00 vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie pretekárov

 

8. Kategórie:

Súťažiaci sa môže rozhodnúť pre štart v ktorejkoľvek disciplíne.

V rámci "Memoriálu Juraja Gyeváta" budú hodnotení súťažiaci zo všetkých kategórií,  ktorí absolvujú  obe disciplíny.

Poradie v rámci "Memoriálu" určí získaný počet Reshelovych (McCoullough) bodov bez rozdielu kategórie.

 

Kategórie pre jednotlivé disciplíny: tlak na lavičke / mŕtvy ťah

ženy / women

dorastenci / teen &  juniori / junior

masters

Open

 

9. Ceny:

Medaile pre víťazov jednotlivých kategórií v prepočte na Reshlové body.

Trofeje a vecné ceny pre 3 najúspešnejších pretekárov v rámci "Memoriálu Juraja Gyeváta"

Diplomy pre všetkých účastníkov súťaže.

 

Víťaz dvojboja získa finančnú odmenu.

 

Sponzori:

Mediálni partneri:

   POWER-SPORT.sk