KONFERENCIA AWPC - SLOVAKIA 2018

POZOR ZMENA TERMÍNU !!!

Prezident AWPC - Slovakia Matúš Albert spoločne so štatutárnym zástupcom Rudolfom Siskom zvolávajú riadnu KONFERENCIU, ktorá sa bude konať dňa 03.02.2018 o 11:00 hod. v  Trnave. 

Riadna Konferencia sa uskutoční v:

Piváreň U Javeho (to isté miesto, ako v roku 2016 a 2017)

Invalidská 53, Trnava

V sobotu je v centre mesta Trnava parkovanie bezplatné!

 

Na Konferencii sa môže zúčastniť iba riadny člen AWPC - Slovakia !

 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok zostáva výška poplatkov nezmenená.

Výška členského poplatku oddielu :  25 EUR

Výška členského poplatku člena :    10 EUR

Termín zaplatenia členského: najneskôr do 15. februára 2018

Účastníci konferencie majú samozrejme povinnosť uhradiť členský príspevok najneskôr do 02. februára 2018

 

KONFERENCIA 2018

1. Zahájenie konferencie

2. Vyhodnotenie činnosti v roku 2017

3. Plán pretekov na rok 2018

4. Spolupráca s OPEN federáciami v roku 2018

5 . Príprava Medzinárodných OPEN Majstrovstiev Slovenska v tlaku na lavičke 2018 v L. Mikuláši

6. Príprava Majstrovstiev sveta 2018 v Trnave

7. 2% Dane

8. Diskusia

9. Záver

 

 

 

Sponzori:

 

Mediálni partneri:

 
POWER-SPORT.sk